Contact gegevens

Privacyverklaring van Vloerproducten

Vloerproducten, gelegen aan Wijningsstraat 13, 4711VE St. Willebrord, speelt een actieve rol in de bescherming van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie en contactgegevens kunt u terecht op onze website https://vloerproducten.eu. Onze Functionaris Gegevensbescherming, Frank, is bereikbaar via info@vloerproducten.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt door gebruik te maken van onze diensten of die u zelf actief heeft aangeleverd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, en andere door u verstrekte persoonlijke informatie, zoals locatiegegevens en informatie over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

We verzamelen geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zonder expliciete toestemming en adviseren ouders om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen om onbedoelde dataverzameling te voorkomen.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals betalingsverwerking, marketingcommunicatie, het verlenen van onze diensten, het verbeteren van onze website, en het naleven van wettelijke verplichtingen. Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking worden genomen met de intentie om geen significante impact op u te hebben zonder menselijke tussenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We houden ons aan duidelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens om te zorgen dat deze niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

We gebruiken functionele, analytische, en tracking cookies om onze website te optimaliseren en persoonlijke content en advertenties te kunnen aanbieden, waarbij u bij het eerste bezoek wordt geïnformeerd en om toestemming wordt gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. Voor verzoeken of vragen kunt u contact opnemen via info@vloerproducten.eu.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens ernstig en implementeren passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor zorgen of indicaties van misbruik, neem direct contact met ons op.